Телефон для довідок:
(0352) 52-34-95
Постанова про Зелений тариф для приватних домогосподарств - 06.26.2014 18:11

Слід відмітити, що згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про електроенергетику» електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, придбавається енергопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами.
 
Для практичної реалізації цієї норми Закона і був затверджений НКРЕ постановою № 170 «Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств».
 
Цей Порядок регулює відносини між побутовим споживачем електричної енергії та енергопостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, які пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї.
 
Нагадаємо, що виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії.
 
Постанова зареєстрована у Міністерстві юстиції України 26.05.2014 за № 539/25316.
 
Також варто зазначити, що постанова № 170 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕ www.nerc.gov.ua і розміщена в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство», а також буде оприлюднена в офіційному друкованому ЗМІ Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ».